Znalecká činnost

 

Ing. Vladimír Šretr byl jmenován rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.2.2013 znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a odvětví ekonomická různá, specializace daně.

Na základě tohoto jmenování vykonává Ing. Vladimír Šretr znaleckou činnost v odvětví účetnictví a daní a zpracovává znalecké posudky z oblasti účetní evidence a daní pro potřeby státních orgánů, občanů i právnických osob.


.