Due diligence

 

Daňová kancelář zpracovává na základě ověřených postupů účetní a daňovou část rozboru Due diligence – rozbor náležité opatrnosti. Tento rozbor se používá především pro zjištění možných rizik vyplývajících z daných okolností.
Due diligence je považována za významný nástroj přípravy kapitálových transakcí, např. pří fůzích nebo rozdělení společností, prodeji podniku apod.. Účetní a daňová Due diligence napomáhá k odkrytí možných rizik, které se mohou vyskytovat po dokončení zamýšlených kapitálových transakcí.
Na základě účetní a daňové Due diligence lze předejít možným problémům vyplývajícím z případného porušení zákonných předpisů pro oblast účetnictví a daní.