Insolvenční služby

 

Daňová kancelář zajišťuje spolupráci s insolvenčními správci a likvidátory při následujících činnostech:

* rekonstrukce účetnictví a jeho aktualizace

* vedení účetnictví včetně zpracování primárních účetních dokladů

* kontrola účetních dokladů

* vedení majetkové, leasingové a další pomocné evidence

* vyhotovení účetní závěrky včetně účetních výkazů

* vyhotovení veškerých daňových přizánní

* zastupování v daňových řízeních u správce daně včetně účasti na daňových kontrolách prováděných správcem daně

* odborný dohled nad účetními pracovníky společnosti

* poradenství při přeměnách společností (fúze, rozdělení atd.)