Daňové informace - ke stažení


V této sekci si můžete zdarma stáhnout námi připravované daňové informace pro klienty.

Informace k problematice transferových cen

Datum zveřejnění: 26.1.2018
Změny od 1.1.2018

Datum zveřejnění: 2.1.2018
Změny DPH u opakovaných plnění a záloh po 1.7.2017

Datum zveřejnění: 17.10.2017
Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmu fyzických osob

Datum zveřejnění: 21.9.2017
Další změny zákona o daních z příjmů platné pro rok 2017

Datum zveřejnění: 12.9.2017
Uplatňování DPH u společníků společnosti

Datum zveřejnění: 4.9.2017
Změny sankcí u elektronických podání

Datum zveřejnění: 7.8.2017
Uplatňování zajišťovacích příkazů

Datum zveřejnění: 7.8.2017
Podvody u DPH - pracovní síly

Datum zveřejnění: 7.8.2017
Změny zákona o dani z příjmu 2018

Datum zveřejnění: 24.7.2017
Změna zákona o DPH k 1.7.2017

Datum zveřejnění: 24.7.2017
EET u neziskových subjektů

Datum zveřejnění: 23.3.2017
Prominutí pokut u kontrolních hlášení

Datum zveřejnění: 23.3.2017
Změny zákonů pro rok 2017

Datum zveřejnění: 3.1.2017
Daň z nemovitých věcí u zpevněných ploch

Datum zveřejnění: 12.12.2016
Zajištění srovnatelnosti položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát mezi lety 2015 a 2016

Datum zveřejnění: 9.11.2016
Zásady obezřetnosti pro uplatňování nároků na odpočet DPH

Datum zveřejnění: 25.10.2016
Prokazování původu majetku

Datum zveřejnění: 17.10.2016
Změny obsahu přílohy k ÚZ od roku 2016

Datum zveřejnění: 7.10.2016
Rozšíření přenesení daňové povinnosti

Datum zveřejnění: 6.10.2016
Elektronická evidence tržeb u veřejně prospěšných poplatníků

Datum zveřejnění: 20.9.2016
Informace k zavedení elektronické evidence tržeb (EET)

Datum zveřejnění: 12.9.2016
Změna zákona o dani z nabytí nemovitých věci

Datum zveřejnění: 15.8.2016
Promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení u DPH

Datum zveřejnění: 9.8.2016
DPFO při úmrtí poplatníka

Datum zveřejnění: 8.8.2016
Zaměstnanecké akcie a daň z příjmu

Datum zveřejnění: 20.7.2016
Promíjení pokut za neoznámení plnění osvobozeného od daně z příjmu

Datum zveřejnění: 1.7.2016
Zavedení EET

Datum zveřejnění: 19.4.2016
Pracovní cesty do zahraničí

Datum zveřejnění: 12.1.2016
Možné důsledky vad elektronických podání

Datum zveřejnění: 30.10.2016
Změna zákona o účetnictví 2016

Datum zveřejnění: 30.9.2015
Činnost daňových poplatníků při provádění POP

Datum zveřejnění: 30.9.2015
Starobní důchody a daň z příjmů FO

Datum zveřejnění: 18.8.2015
Předběžné informace k problematice elektronické evidence tržeb od roku 2016

Datum zveřejnění: 29.7.2015
Zdanění majetkového prospěchu u bezúročných výpůjček

Datum zveřejnění: 27.7.2015
Problematika kontrolního hlášení k DPH od roku 2016

Datum zveřejnění: 23.7.2015
Informace k uplatnění DPH z provize při zajištění stravenek

Datum zveřejnění: 5.5.2015
Informace k elektronickým podáním správcům daně

Datum zveřejnění: 10.3.2015
Významné změny zákona o DPH od roku 2016

Datum zveřejnění: 28.2.2015
Promlčecí lhůty k opravným položkám u pohledávek po lhůtě splatnosti

Datum zveřejnění: 23.2.2015
Nové metodické pokyny Generálního finančního ředitelství k daním

Datum zveřejnění: 23.2.2015
Změna zákona o dani z nemovitých věcí od roku 2016

Datum zveřejnění: 23.2.2015
Sazby DPH v roce 2015

Datum zveřejnění: 27.1.2015
Nové daňové tiskopisy 2015

Datum zveřejnění: 19.12.2014
Účetní a daňové ocenění dlouhodobého majetku

Datum zveřejnění: 3.12.2014
Změny zákona o DPH od 01/2015 a 01/2016

Datum zveřejnění: 2.12.2014
Odpisování majetku ve spoluvlastnictví

Datum zveřejnění: 4.11.2014
Služebnost a výměnek v daňích z příjmu

Datum zveřejnění: 31.10.2014
DPH v Insolvenci

Datum zveřejnění: 27.10.2014
Změna zákona o daních z příjmu ještě pro rok 2014 a rok 2015

Datum zveřejnění: 3.10.2014
Změna zákona o DPH 2014-2015

Datum zveřejnění: 30.9.2014
Informace k daňovým nákladům na podporu vzdělávání

Datum zveřejnění: 24.9.2014
Doplnění informací k problematice nespolehlivých plátců DPH

Datum zveřejnění: 18.9.2014
Přiznání k DPH při úmrtí plátce

Datum zveřejnění: 9.9.2014
Návrhy změn zákona o DPH

Datum zveřejnění: 15.8.2014
Návrhy změn daňových zákonů v r.2015

Datum zveřejnění: 8.8.2014
Informace o nálezu Ústavního soudu

Datum zveřejnění: 5.8.2014
Technické zhodnocení majetku od r. 2014

Datum zveřejnění: 26.2.2014
NOZ a účetnictví

Datum zveřejnění: 4.2.2014
Informace k uplatňování DPH u mank

Datum zveřejnění: 14.1.2014
Informace k novým sbírkám zákonů od r. 2014

Datum zveřejnění: 7.1.2014
Daňový systém v roce 2014

Datum zveřejnění: 2.1.2014
Opravné položky k pohledávkám v roce 2014

Datum zveřejnění: 3.12.2013
Náklady spojené se získáním investiční dotace

Datum zveřejnění: 24.9.2013
Podávání přiznání k DPH v roce 2014

Datum zveřejnění: 18.9.2013
Fakturace a daňové doklady od roku 2013

Datum zveřejnění: 9.5.2013
Problematika ručení u DPH – odklad termínu

Datum zveřejnění: 3.4.2013
Problematika ručení u DPH

Datum zveřejnění: 13.3.2013
Změny daňových zákonů od 1.1.2013

Datum zveřejnění: 9.1.2013
Změny zákona o DPH navrhované technickou novelou zákona

Datum zveřejnění: 13.12.2012
Informace o změnách ve způsobu placení daní od r. 2013

Datum zveřejnění: 10.12.2012
Informace o změnách působnosti finančních úřadů u daně z nemovitostí od r. 2013

Datum zveřejnění: 3.12.2012
Nerealizované kurzové rozdíly

Datum zveřejnění: 24.10.2012
Návrhy změn daňových zákonů pro rok 2013

Datum zveřejnění: 13.8.2012
Změny cestovních náhrad od roku 2012

Datum zveřejnění: 14.12.2011
Změny daně v oblasti dohod o provedení práce od roku 2012

Datum zveřejnění: 13.12.2011
Změny daně z nemovitostí od roku 2012

Datum zveřejnění: 2.12.2011
Elektronické účetní záznamy

Datum zveřejnění: 2.11.2011
Příspěvky profesním komorám placené za zaměstnance

Datum zveřejnění: 2.11.2011
Přenos daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH

Datum zveřejnění: 2.11.2011
Připravované změny daňových zákonů

Datum zveřejnění: 8.8.2011
Zdaňování zaměstnaneckých benefitů a základ pro pojistné

Datum zveřejnění: 11.8.2011
Změny v uplatňování DPH u skont a bonusů

Datum zveřejnění: 11.5.2011
Informace k pojistnému na sociální pojištění u statutárních zástupců společnosti

Datum zveřejnění: 15.3.2011
Změny zákona 235/2004 Sb. o DPH od 1.4.2011

Datum zveřejnění: 3.3.2011
Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011

Datum zveřejnění: 12.11.2010
Informace o novele zákona o DPH pro rok 2011

Datum zveřejnění: 12.11.2010
Přechodná ustanovení ke lhůtám pro stanovení daně dle §148 daňového řádu

Datum zveřejnění: 13.9.2010
Lhůty pro stanovení daně dle §148 daňového řádu

Datum zveřejnění: 13.9.2010
DPH u služeb dle §10k zákona o DPH: 2.9.2010

Datum zveřejnění: 2.9.2010
Změna zákona o DPH – snížená sazba u stavebních prací

Datum zveřejnění: 16.8.2010
Informace k problematice neplacení pojistného na OSSZ za I. pololetí 2007

Datum zveřejnění: 4.1.2010
Informace o změnách daňových zákonů - pokračování

Datum zveřejnění: 30.10.2009
Problematika výzvy správce daně z pohledu rozsudku NSS

Datum zveřejnění: 18.9.2009
Změny daňových zákonů

Datum zveřejnění: 18.9.2009

Změna zákona o správě daní a poplatků

Datum zveřejnění: 10.9.2009


.