Zastupování

 

Zajistíme pro Vás zastupování před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení či zdravotními pojišťovnami.

Zastupování probíhá v rozsahu plné moci udělené klientem. Zastupování před úřady provádí sám daňový poradce a vzhledem k členství v Komoře daňových poradců ČR může zastupovat před správcem daně neomezené množství klientů.

Pokud nás pověříte zastupováním na základě plné moci, můžete se plně soustředit na Vaše běžné aktivity a podnikání.