Daňový poradce

Služby kanceláře


Daňová kancelář se v rámci své činnosti zaměřuje především na klientelu podnikatelů - fyzických osob i sdružení fyzických osob, dále na obchodní organizace - především akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a veřejné obchodní společnosti.

Ke klientům daňové kanceláře patří také některé neziskové organizace, především tělovýchovné jednoty jako zájmová sdružení fyzických osob. Pro své dlouhodobé klienty, ale i pro individuální zákazníky zabezpečuje kolektiv daňové kanceláře dále uvedené činnosti v oblasti zakládání obchodních společností, financování, účetnictví, správy daní a poplatků a dalších navazujících činností.

Na kolektiv daňové kanceláře se můžete obrátit s následujícími požadavky:

* komplexní vedení a zpracování daňové evidence včetně zpracování roční závěrky * komplexní vedení a zpracování účetnictví včetně zpracování roční závěrky

* zpracování daňových přiznání a daňové agendy DPH, Kontrolních hlášení, Souhrnných hlášení v souvislosti s komplexním vedením účetnictví

* zpracování mzdových agend a s tím souvisejících agend pro zdravotní a sociální pojištění

* komplexní kontroly účetnictví firmy, jehož zpracování si firma zajišťuje samostatně (před zpracováním daňového přiznání nebo pro jiné účely)

* metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti účetnictví, účetních závěrek, inventarizací apod.

* zpracování daňových přiznání k dani z příjmu (právnických i fyzických osob) včetně zajištění odkladů pro podání daňových přiznání v maximálním možném termínu

* zpracování všech ostatních daňových přiznání z podkladů klienta

* silniční daň, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí * zastupování klientů na základě plné moci pro jednotlivé daňové případy i pro komplexní zastupování klienta ve všech věcech daní a poplatků při jednání s finančními orgány

* vyřizování řádných a mimořádných opravných prostředků klientů v daňových řízeních

* zpracování ekonomických rozborů, analýz a podkladů pro úvěrování podle požadavků klientů a bankovních ústavů * komplexní daňové poradenství, konzultační a poradenská činnost v oblasti správy daní a poplatků