Závazná posouzení

 

Kolektiv daňové kanceláře zpracovává a vyřizuje pro klienty závazná posouzení správce daně k dále uvedené problematice daně z příjmu a daně z přidané hodnoty:

- závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů nebo nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům (§ 24a zákona o dani z příjmu)

- závazné posouzení poměru výdajů nebo nákladů spojených s provozem nemovitosti používané zčásti k podnikatelské činnosti nebo pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj nebo náklad na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (§ 24b zákona o dani z příjmu)

- závazné posouzení skutečnosti, zda zásah do majetku je technickým zhodnocením (§ 33a zákona o dani z příjmu)

- závazné posouzení skutečností, zda se jedná o výdaje nebo náklady vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje (§ 34a zákona o dani z příjmu)

- závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami (§ 38nc zákona o dani z příjmu)

- závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby DPH (§ 47a zákona o DPH)